COVID-19 ve Otoimmün Hastalıklar

Otoimmün hastalıklar Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının etkisinde düşüşe  neden oldu - Sağlık Haberleri | NTV

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2)’nin neden olduğu devam eden koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, hastaların önemli bir azınlığında ciddi veya kritik hastalığa neden oldu. Dünya çapında 3,7 milyondan fazla ölümün yanı sıra virüs, yayılmasını kontrol altına almak için tüm ekonomilerin kapanmasını ve ülkeler arasındaki uluslararası sınırların kapanmasını zorladı.

Otoimmün hastalarda COVID-19 aşı güvenliği

Aşılar görünüşte bir çıkış yolu sağladı, ancak çoğu, aşıların geliştirilme ve onaylanma hızı nedeniyle çekim bir tereddüt bulunmaktadır. Önemli düzeyde tereddüt veya isteksizlik gösterebilecek başka bir kesim, lupus (sistemik lupus eritematozus), romatoid artrit (RA) veya multipl skleroz (MS) gibi otoimmün romatizmal veya nöroinflamatuar durumları olan hastalardır.

Bu tür hastaların çoğu (RA veya MS’li dört hastadan üçü, lupus veya diğer vaskülitik durumu olanların %98’i) immünosupresif ajanlar almaktadır. Bu ajanların %40’tan fazlası biyolojik, çoğunlukla monoklonal anti-TNF antikorları veya anti-CD20 antikorları formundaki tümör nekroz faktörü (TNF) inhibitörleridir.

Bu tür hastalar, aşının ciddi advers reaksiyonları tetikleyebileceğinden veya otoimmün durumun kötüleşebileceğinden korkabilir. Öte yandan, bu hastalar daha yüksek şiddetli COVID-19 riski altında olabilir.

Bir aşının yokluğunda ve kanıtlanmış tedavi seçeneklerinin kıtlığında, koruma, vaka izolasyonu, iyi el hijyeni ve sosyal mesafe gibi farmakolojik olmayan önlemler, bu hassas hasta grubunu korumak için kilit önlemlerdir .

Otoimmün hastalık ve COVID-19 arasındaki benzerlikler

Otoimmün hastalıklar, dokularda immün aracılı hasar ile kronik inflamasyonu tetikleyen otoantikorların  varlığı ile tanımlanan hastalıklardır. Bu durum,düzensiz bağışıklığın sonucu olan bağışıklık toleransının kaybından kaynaklanır. Bu ürkütücü tablo, şiddetli veya kritik COVID-19’daki olayların sırasını da andırıyor.

Bu durumda, bağışıklık tepkisi hem koruyucu hem de potansiyel olarak tehlikelidir. Nötralize edici antikorlar ve T hücresi bağışıklığı, enfekte olmuş hücreleri öldürerek virüsü temizlemeye yardımcı olurken, hasarla ilişkili moleküler motifler (DAMP’ler) tarafından uyarılan proinflamatuar (enflamsyon meyilli) sitokinlerin ve kemokinlerin aşırı salınımı, ciddi çoklu organ hasarına neden olabilir.

Özellikle kritik COVID-19’da, iyi bilinen sitokin fırtınasına yanıt olarak makrofaj aktivasyon sendromu ile birlikte nötrofil ve ekstrafoliküler B hücre aktivasyonu da gözlenir. Aktif makrofajlar, enflamatuar mediatörleri salgılayan enflamatuar makrofajlara farklılaşır. Mast hücreleri (histamin üreticiler) de SARS-CoV-2 tarafından aktivasyonlarının ardından buna katkıda bulunabilir. Nötrofil aktivasyonu ve nötrofil hücre dışı tuzaklarının (NETosis) oluşumu gözlenir.

Bu nedenle, otoimmün hastalıkta kullanılan kortikosteroidler ve tocilizumab gibi antiinflamatuar biyolojiklerin COVID-19’da faydalı olduğu bulunmuştur.  

COVID-19 ve otoimmün hastalıkta moleküler taklit

Moleküler taklit (mimikri), otoimmün hastalığın temel mekanizmalarından biridir. Antijenik moleküler taklit için bir uyarıcı, insan protein dizileriyle neredeyse aynı olan epitopları (yani antikor bağlama bölgeleri) taşıyan viral antijenlere (örn. Spike) bağışıklık sisteminin maruz kalmasıdır. Bu antijenler tarafından tetiklenen antikorlar bu nedenle viral ve insan epitoplarına çapraz reaksiyon gösterir.

Otoimmün hastalıkta bu tür moleküler taklitçiliğin klasik bir örneği, Epstein-Barr virüsü (EBV) Nükleer Antijen-1 (EBNA-1) ve insan Sm ve Ro otoantijenlerine yanıt olarak oluşan antikorlar arasında lupus ile sonuçlanan çapraz reaktivitedir. EBNA-1 ayrıca miyelin bazik proteini ile reaktivite ve beta-sinükleine yapısal benzerlik yoluyla multipl skleroz ile bağlantılıdır.

SARS-CoV-2 enfeksiyonu, diğerlerinin yanı sıra Guillain-Barré sendromu gibi otoimmün polinöropatik sendromlara neden olan, çoğunlukla ısı şoku proteinleri olan insan moleküler şaperonları yoluyla moleküler taklitçiliği teşvik edebilir. Bu olasılık, COVID-19’un değişken tezahürlerini açıklama yeteneği açısından araştırılmalıdır.

COVID-19’da otoantikorlar

Birkaç çalışma, antinükleer antikorlar (ANA), antisitoplazmik nötrofil antikorları (ANCA) ve antiantifosfolipid (APL) antikorları gibi yaygın olarak test edilebilen otoantikorların tüm COVID-19 hastalarının üçte bir ila yarısında pozitif olduğunu ve bunların varlığının daha ciddi bir hastalığın göstergesi olabileceğini göstermiştir. APL ve lupus antikoagülanı özellikle sırasıyla trombotik komplikasyonlar ve bir hiperinflamatuar durumla bağlantılıdır.

COVID-19 sonrası otoimmün hastalık

Birkaç araştırmacı, Guillain-Barré sendromu, soğuk aglutinin sendromu (CAS) ve otoimmün hemolitik anemi ve bir lupus vakası dahil olmak üzere COVID-19’dan sonra otoimmün hastalık oluşumunu kaydetti.

COVID-19 sırasında otoimmün hastaların karşılaştığı riskler

Önceden otoimmün hastalığı olan bu COVID-19 hasta grubunda daha sık bulunan gerçek komorbiditeler arasında hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kan inceltici kullanımı yer alıyor. Bu hastalar yüksek bir sedef hastalığı, RA ve vaskülit prevalansı gösterdiler.

İlginç bir şekilde, COVID-19’un erkeklerde daha şiddetli olduğu bilinmesine rağmen, otoimmün hastalığı olan ve COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılması gereken hastaların çoğu kadındı. Bu hastalar yaşlıydı ve hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı ve kalp hastalığı gibi altta yatan başka hastalıkları vardı.

Bu nedenle, genel olarak, COVID-19 bu hasta grubu için daha büyük bir risk taşır. 

Ayrıca, otoimmün hastalar, enfeksiyon korkusundan ya da mevcut olmadığı için immünosupresif ilaçları almayı bırakmış olabilir. Bu, hastalık alevlenmeleriyle bağlantılı olduğundan, bu hastalar için sürekli olarak uzaktan tıbbi bakım sağlanmalıdır.

Kaynak

Ek referanslar

  • Liu, Y. et al. (2021). COVID-19 and autoimmune diseases. Current Opinions in Rheumatology
  • Boekel, L. et al. (2021). Perspective of patients with autoimmune diseases on COVID-19 vaccination. The Lancet. 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s