Hücresel metabolizmanın virüsler tarafından ele geçirilmesi

Viral enfeksiyonun konakçı hücre metabolizmasını değiştirdiği yarım yüzyıldan fazla bir süredir bilinmesine rağmen, virüs kaynaklı metabolik yeniden programlamanın mekanizmaları ve sonuçları ancak son on yılda ayrıntılı olarak incelenmeye başlandı (Şekil).  Virüsler, yayılmak için konakçının hücresindeki fabrikalara ve kaynaklara güvenirler ve replikasyonları (çoğalmalrı) ve montajları için gerekli makromoleküllerin üretimi için anabolizmayı (yani yapımı) teşvik ederler. Bu nedenle, … More Hücresel metabolizmanın virüsler tarafından ele geçirilmesi

Onkometabolit D-2HG, CD8+ T hücre fonksiyonunu bozar

İzositrat dehidrojenaz (IDH) geninde kansere neden olan mutasyonlar, bir onko (kanser) metaboliti olan D-2-hidroksiglutarat (D-2HG) birikimine neden olur. Yüksek D-2HG konsantrasyonlarının fare T hücrelerinde laktat dehidrojenazın doğrudan bir inhibitörü olarak işlev görebileceği gösterildi. Bu metabolik enzimin inhibisyonu, T hücrelerinde glukoz metabolizmasını değiştirir ve proliferasyonunu, sitokin üretimini ve hedef hücreleri öldürme yeteneklerini inhibe eder. Ayrıca, D-2HG’nin immünosüpresif aktiviteye sahip olabileceği düşünülmekte. İnsan … More Onkometabolit D-2HG, CD8+ T hücre fonksiyonunu bozar